anlaşma

anlaşma
«Anlaşmaq»dan f. is. Sülhü möhkəmləndirmək üçün bütün imkanlardan istifadə edilir, dövlətlər arasında səmimi anlaşmaya və xeyirxah münasibətlər yaranmasına çalışılır.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • anlaşma — is. 1) Anlaşmak işi 2) Devletler arası siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda yapılan uzlaşma ve bu uzlaşmanın tespit edildiği belge, uyuşma, itilaf, antant Kültür anlaşması. 3) Sözleşme Birleşik Sözler çerçeve anlaşma centilmenlik anlaşması… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • anlaşma yapılmak — anlaşma belgesi düzenlenip imzalanmak İki komutan arasında o gün gizli bir anlaşma yapıldığı söylentisi çıkmıştı. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çerçeve anlaşma — is., top. b. Hükûmet ile sendika ve işverenler arasında toplu sözleşme öncesinde varılan ön anlaşma …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • diyalog kurmak — anlaşma ve uyum sağlayacak yolda karşılıklı konuşmak Kendisiyle diyalog kuramamaktan yakındığımız insan, bazen en yakın çevremizden olabilir. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • AKD — Anlaşma. Sözleşme. * Düğümleme. Düğümlenme. Bağ bağlama. Bağlanma.* Huk: Nikâh, hibe, vasiyet, bey u şirâ gibi şer î bir muameleyi iki tarafın iltizam ve taahhüd etmeleridir, icab ile kabulün irtibatından ibarettir. Böyle bir muameleye mün akid… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KAVL — Anlaşma. Sözleşme. * Konuşulan söz. Söz cümlesi. * İtikad, delâlet. * Tarif. * İlham …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MUKAVELENAME — Anlaşma yazılı olan kâğıt. Mukavele yapılan kâğıt …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜ'TEMER — Anlaşma için yapılan toplantı. Kongre …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ZİMMÎ — Anlaşma ile İslâm diyarında yaşaması kabul edilmiş, hayatı hıfzedilen gayr ı müslim. Ehl i zimmet.(Kâfir eğer zimmî olsa veya musalaha etse hakk ı hayatı var diye usul ü şeriatın bir düsturudur. Hem Mezheb i Hanefiyede, ehl i zimmeden olan bir… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Didier Zokora — Personal information Full name Déguy Alain Didier Zokora …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”